भूविज्ञान आणि खनिकर्म संचालनालय, महाराष्ट्र शासन, नागपुर.

खनीजांची माहिती


ताज्या बातम्या
ताज्या बातम्या
दिनांक : 19/09/2016
Maharashtra District Mineral Foundation Rules-2016

Maharashtra District Mineral Foundation Rules-2016--Click here to download.

DMF Notification-- Click here to download

Collection of DMF Amount as on 19.9.2016-- Click here to download